Vårt strategiska hållbarhetsarbete

Exakta har sedan länge en hög miljö- och kvalitetsprofil med flertalet tillhörande certifikat. Vi har även ett levande CSR-dokument med klara och tydliga riktlinjer för Exaktas ansvarstagande.
Under 2020 tillsatte vi en grupp för att kartlägga vår verksamhet i förhållande till Hållbarhet och Agenda 2030. Vi valde att analysera utifrån de sju huvudområden som ingår i ISO 26000; Verksamhetsstyrning, Mänskliga rättigheter, Arbetsförhållande, Miljö, Goda affärsmetoder, Konsumentfrågor, Samhällsengagemang. Det är också utifrån denna standard vi presenterar vårt arbete.

Grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete görs genom att identifiera vad vi har, hur vi mäter och följer upp samt vilka fokusområden vi vill prioritera. I takt med att vi dokumenterar och implementerar arbetet presenterar vi informationen här så att du kan följa vårt hållbarhetsarbete.
Vi har valt denna transparens och vill uppmuntra till ett levande hållbarhetsarbete med input från våra medarbetare och intressenter. Har du idéer och tankar kring hållbarhet är du välkommen att skicka ett mail till oss. Ett hållbart samarbete helt enkelt!

Läs Exaktas hållbarhetsrapport här!