Så här jobbar vi

Från och med januari 2017 finns Miljö- och Kvalitetsansvarig i moderbolaget för att bättre kunna föra en gemensam policy inom hela koncernen. Målet är att samtliga bolag inom Exaktakoncernen ska inneha ett tredjepartscertifierat kvalitets- och miljöledningssystem.

Kvalitet och miljö är oskiljaktiga och genom att hålla hög produktionskvalitet minskar vi reklamationer. Det är bra för miljön då vi inte behöver utföra omtryck och ytterligare frakt. Inom Exakta Print, vårt största producerande bolag, arbetar vi i partnerskap mot gemensamma miljömål och ökar därmed båda parters chanser att uppnå dem tillsammans.

Exakta är certifierat enligt ISO14001, innehar Svanenlicens för en renare produktion och kan FSC®-märka trycksakerna för att säkerställa en hållbar skogshållning. Vårt företag är anslutet till FTI-registret och tar vårt fulla producentansvar. Det är också möjligt att klimatkompensera för co²-utsläppen din trycksak förorsakar. Den el vi förbrukar kommer från E.ON och är ursprungsmärkt med utfärdande av Svenska kraftnät.

CSR, eller socialt hänsynstagande, är en viktig och självklar del i Exaktas syn på människor och medarbetare. Det ligger i vårt intresse att verka för mångfald och ta tillvara på våra medarbetares olika erfarenheter, egenskaper och samlade kunskaper. Inom koncernen välkomnar vi mångfald inom alla områden, må det vara etniskt, åldersmässigt eller personer med funktionsnedsättningar. Det är vår åsikt och erfarenhet att mångfald är en god affär. Klara och tydliga riktlinjer för Exaktas ansvarstagande finns beskrivna i vårt CSR-dokument, Jämställdhets- och Arbetsmiljöpolicy, Policy mot Trakasseri och Kränkande särbehandling. Detta kan du ta del av genom att mejla Kim Borglin.

Ladda hem Exakta Prints Self Declaration här!

Klimatkompensering – GOLD STANDARD

En global ideell stiftelse som startades av ett flertal organisationer, bland annat Greenpeace och WWF. Stiftelsen togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt med fokus på strikta förhållningsregler och krav på hållbar utveckling för klimatkompensation. Det är i dagsläget den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Med hjälp av Gold Standard kan vi säkerställa att vårt valda projekt levererar verifierad klimatnytta och även uppfyller minst tre av FNs globala mål för hållbar utveckling.

Klicka på symbolerna för att ta del av våra certifikat!