Vår värdegrund

Exaktas värdegrund syftar till att skapa en stark ”Exakta-känsla”.

Värdegrunden är något vi har gemensamt, är stolta över och som vi ställer oss bakom. Värdegrunden kan ses som Exaktas inre kompass. Den ger oss vägledning om hur vi ska resonera kring våra handlingar och beslut. Vår värdegrund är ett stöd vi alltid har med oss och som ger oss trygghet i vår arbetsvardag. Den vilar på fem nyckelord som tillsammans bildar en helhet för vårt agerande:

ANSVAR

Vi tar ansvar för våra egna mål och hjälper andra att nå sina.

MOD

Vi vågar tänka nytt och fatta beslut.

LÅNGSIKTIGHET

Vi sätter långsiktig framgång före kortsiktiga vinster.

PASSION

Vi känner lust att gå till jobbet och brinner för det vi gör.

EXAKTA

Vi har fokus på detaljer och har ordning och reda vilket skapar bra miljö för framgång.