Se lediga tjänster här!

Exakta är ett privatägt företag, där ägarna också är operativt delaktiga. Verksamheten präglas av entreprenörskap, där vi hellre ser möjligheter än hinder. Genom en platt organisation, med medarbetare som får ta egna beslut, har vi skapat en kultur av god gemenskap och en känsla av att vi är bäst i förändring.

Trygghet, engagemang och trivsel

För Exakta är det viktigt att erbjuda alla medarbetare goda förutsättningar till bra arbetsförhållanden och en bra balans i livet. En nära dialog mellan medarbetare och chefer är en förutsättning för att lyckas. Medarbetarnas engagemang och välbefinnande mäts och följs upp via medarbetarundersökningar som skickas ut en gång i månaden.

Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag

Kollektivavtal som finns inom koncernen är Infomediaavtalet med Visby bilagan, Tjänstemannaavtalet för grafisk industri och Svensk handels tjänstemannaavtal.