Kompetensutveckling – Exakta Academy

Våra medarbetare är det viktigaste vi har på Exakta! Genom att jobba med kompetensförsörjningen vill vi säkerställa och utveckla medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför. Som medarbetare hos oss finns det goda möjligheter att växa och få större ansvar om vilja och talang finns.

Exakta Academy är Exaktas egna plattform för att utveckla medarbetarna i syfte att vara en attraktiv arbetsplats både internt och externt. Strukturen för Exakta Academy byggs upp genom att utgå från verksamhetsmål, fånga upp signaler via medarbetarsamtal samt samarbete med universitet, högskolor och andra relevanta utbildningar. Målet är att vi ska skapa forum för att vara förändringsbenägna, vara konkurrenskraftiga som företag och arbetsgivare och bygga upp en lojalitet bland våra medarbetare.

Hos oss finns olika möjligheter att göra karriär. Det kan vara genom praktik, som extraanställd eller genom att byta roll eller avdelning inom verksamheten.

Ledarskapsprogram

Exakta Academy startar fr o m 2023 upp ett ledarskapsutvecklingsprogram som riktar sig till de chefer som har ansvar för en eller flera medarbetare. Programmet utbildar varje år 16 deltagare.

Genom utbildningen får deltagarna lära känna sig själv som ledare, får insikt om hur man leder en grupp och får alla att jobba i samma riktning samt möjlighet att bygga ett nätverk inom koncernen där man kan söka stöttning och hjälp i sitt ledarskap. Målet med utbildningen är att man ska känna sig trygg i sin roll som ledare. Utbildningen sker både genom fysiska och digitala träffar.