Exakta Awards

Med Exakta Awards vill vi lyfta fram medarbetare som vågat tänka utanför boxen, som kommit med en lösning som gynnar oss på lång sikt, medarbetare som inspirerar och sprider god stämning eller hjälpt andra att hitta lösningar som är värdefulla för Exakta. Alla medarbetare har möjlighet att sända in nomineringar för sina kollegor. Nomineringarna kopplas till vår värdegrund, där våra värdeord Ansvar, Mod, Passion, Långsiktighet och Exakta är tongivande. Vinnarna presenteras vid den årliga julfesten i slutet på året.

Vinnare Exakta Awards 2022


Sofie von Sydow, Morgan Thiberg, Johnny Johansson, Johanna Ohlsson, Per-Olof Rydzén