Vår historia

Exakta Groups historia startar år 1976 i Hässleholm. Under många år var grunden i produktionen skolkataloger. I första finanskrisens vågor började man inse nödvändigheten av att lyfta blicken och hitta nya vägar framåt. Detta ledde till att Håkan Larsson 1998 rekryterades till ny VD. Exaktas tillväxt ökade därefter kontinuerligt, både organiskt och via förvärv.

En del av strategin var att titta på andra bolag för att få i gång tillväxten. I motsats till gängse praxis i branschen valde man att, tillsammans med malmötryckeriet Printings ägare, fusionera två företag för att skapa ett nytt starkt bolag vid namn Exakta Printing. Detta skedde under 2009. Under de därpå följande åren har det både förvärvats och bildats nya bolag inom koncernen.
2014 var det dags för ytterligare ett stort steg då Patrick Andersson, ägare av välrenommerade Tryckfolket AB, grundat 1979, kom in som delägare i Exaktakoncernen. Härigenom bildades en ny välkonsoliderad ägarkonstellation under koncernnamnet Exakta Group AB.

Exakta har tagit steget in i den framtid där vi fortsätter att anpassa oss till våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi är en ständigt lärande organisation och har vid förvärv sett en självklarhet i att ta till vara på våra nya kollegors kompetenser och erfarenheter.

Exakta idag

Exakta Group AB är ett av de ledande grafiska företagen i Sverige med både stora privata och offentliga kunder. Exaktas koncept bygger på det lilla företagets engagemang med det stora företagets resurser. Korta beslutsvägar i en ägarledd koncern skapar en handlingskraftig organisation där förändring är ett naturligt tillstånd för fortsatt framgång.

Med huvudkontor i Malmö och verksamhet i Hässleholm, Borås, Lidköping och Karlstad kan vi möta våra kunder lokalt, där vi bygger nära relationer. Exakta är ett privatägt företag, där ägarna också är operativt delaktiga. Verksamheten präglas av entreprenörsskap, där vi hellre ser möjligheter än hinder. Genom en platt organisation, med medarbetare som får ta egna beslut, har vi skapat en kultur av god gemenskap och en känsla av att vi är bäst i förändring. Vi är stolta över tryck på papper, men också fullt fokuserade på att utvecklas vidare för att möta våra kunders framtida behov.

Koncernen består av ett antal dotterbolag med olika angränsande spetsområden. Vår affärsidé är att erbjuda tjänster och produktion för effektiv kommunikation. Resultatet ska skapa effekt och underlätta våra kunders vardag. Exakta ska med kompetens, engagemang och långsiktighet ha fokus på kunderna, kvalitet och rätt erbjudande. Det ingår i vår strävan efter perfektion
Vår strategi är att utveckla våra försäljningskanaler och att ständigt bredda och förädla vårt erbjudande. Detta skall vi göra såväl genom förvärv som organisk tillväxt. För att fortsätta att utvecklas och vara en god samarbetspartner till våra kunder lägger vi stor vikt vid att vara ett sunt och stabilt företag. Vi är ständigt nyfikna på vad framtiden kan erbjuda av spännande affärsmöjligheter.

Ett partnerskap med Exakta är ett partnerskap med en ekonomiskt stabil aktör med ett brett utbud. Vi verkar i flera effektiva kanaler där vi möter våra kunder. Må det vara vid personliga möten, i upphandlingar eller på nätet. Vi finns där du finns och hjälper dig att kommunicera med kunder, anställda och olika intressegrupper.

Vår uttalade intention är att bli en ledande aktör på framför allt den inhemska marknaden. Vår framgång bygger dels på att vara ett företag i förflyttning där kärnan till framgång ligger i ett erbjudande rätt i tiden, dels i att förstå och ta tillvara på förvärvad kompetens och öppet och ödmjukt lära av varandra. Tillsammans sitter vi på en enorm kunskapsbank.

Här finns vi i Sverige
MALMÖ – HUVUDKONTOR:
Brännögatan 5
211 24 Malmö
Växel (ej Hässleholm): +46 40-671 77 70
info@exakta.se

BORÅS
Elementgatan 14
504 64 Borås

KARLSTAD
Bromsgatan 4A
653 41 Karlstad

LIDKÖPING
Gasverksgatan 1
531 60 Lidköping

HÄSSLEHOLM
Bäckhagsvägen 11
281 33 Hässleholm
Växel: +46 451-38 49 50